Pin-up Bet казино играть онлайн на официальном сайте

Жеке деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер
Бұл жеке деректерді өңдеу саясаты 27.07.2006 жылғы Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалған. № 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» (бұдан әрі – Жеке деректер туралы заң) және жеке деректерді өңдеу тәртібін және Pin Up казино (бұдан әрі Оператор деп аталады).
1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды. .
1.2. Осы Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі – Саясат) Оператор веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады https: // pin-up-games-c.kz.
2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны қолдану арқылы дербес деректерді өңдеу.
2.2. Жеке деректерді блоктау – бұл жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса).
2.3. Веб-сайт – https:/ желілік мекенжайы бойынша олардың Интернетте қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы. /pin-up-games-c.kz.
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер базаларында және ақпараттық технологияларда және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін техникалық құралдарда қамтылған дербес деректердің жиынтығы.
2.5. Дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде нақты Пайдаланушының немесе жеке деректердің басқа субъектісінің жеке деректерге меншік құқығын қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.
2.6. Дербес деректерді өңдеу – жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. , жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою.
2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жеке деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. өңделуі, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар).
2.8. Жеке деректер – нақты немесе анықталатын веб-сайт пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат https://pin-up-games-c.kz .
2.9. Жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректер – жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі беретін тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу. Жеке деректер туралы заңда белгіленген тәртіппен (бұдан әрі – таратуға рұқсат етілген дербес деректер).
2.10. Пайдаланушы – https://pin-up-games-c.kz веб-сайтының кез келген келушісі.
2.11. Дербес деректерді беру – жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір тұлғалар тобына ашуға бағытталған әрекеттер.
2.12. Дербес деректерді тарату – жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне ашуға (дербес деректерді беру) немесе адамдардың шектеусіз санының дербес деректерімен танысуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында ашу, ақпаратта орналастыру және телекоммуникациялық желілер немесе кез келген басқа жолмен жеке деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
2.13. Дербес деректерді трансшекаралық беру – бұл дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
2.14. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген әрекеттер.
3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері
3.1. Оператордың құқығы бар:
– жеке деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе жеке деректері бар құжаттарды алу;
– жеке деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге берген келісімінен бас тартса, Оператор Дербес деректерде көрсетілген негіздер болған жағдайда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы. Құқық;
– егер Дербес деректер туралы заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін, егер жеке тұлғада өзгеше көзделмесе, дербес айқындайды. Деректер туралы заң немесе басқа федералдық заңдар.
3.2. Оператор орындауы керек:
– жеке деректер субъектісіне оның сұрауы бойынша оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты беру;
– Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;
– Дербес деректер туралы заң талаптарына сәйкес жеке деректер субъектілері мен олардың заңды өкілдерінің сұраулары мен сұрауларына жауап беру;
– осы органның сұрау салуы бойынша дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осындай сұрау салуды алған күннен бастап 30 күн ішінде қажетті ақпаратты хабарлау;
– осы Құпиялық саясатын жариялау немесе басқа жолмен шектеусіз рұқсат беру;
– жеке деректерді оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жеке деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, қамтамасыз етуден, таратудан, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдау. жеке деректерге қатысты;
– Дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) тоқтату, өңдеуді тоқтату және дербес деректерді жою;
– Дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.
4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері
4.1. Дербес деректер субъектілерінің құқығы бар:
– федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алу. Ақпаратты Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса, онда жеке деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауы керек. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңмен белгіленеді;
– оператордан өзінің жеке деректерін нақтылауды, егер жеке деректер толық емес, ескірген, анық емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды блоктауды немесе жоюды талап етеді, сондай-ақ құқықтарын қорғаудың құқықтық шаралары;
– нарықта тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жылжыту мақсатында жеке деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын қою;
– жеке деректерді өңдеуге берілген келісімді қайтарып алу;
– жеке деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе Оператордың оның дербес деректерін өңдеу кезіндегі заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сотқа шағымдану;
– Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген басқа құқықтарды жүзеге асыру.
4.2. Дербес деректер субъектілері мыналарға міндетті:
– Операторды өзіңіз туралы сенімді деректермен қамтамасыз ету;
– Операторды жеке деректерінің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы хабардар ету.
4.3. Операторға соңғысының келісімінсіз өзі туралы немесе жеке деректердің басқа субъектісі туралы жалған мәліметтерді берген тұлғалар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5. Оператор Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады
5.1. Тегі, аты, әкесінің аты.
5.2. Электрондық пошта мекенжайы.
5.3. Телефон нөмірлері.
5.4. Сондай-ақ сайт Интернет статистикалық қызметтерін (Yandex Metrika және Google Analytics және т.б.) пайдалана отырып, келушілер туралы анонимді деректерді (соның ішінде cookie файлдары) жинайды және өңдейді.
5.5. Саясат мәтініндегі жоғарыда келтірілген деректер жеке деректердің жалпы түсінігімен біріктірілген.
5.6. Нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық сенімдеріне, интимдік өміріне қатысты жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеуді Оператор жүзеге асырмайды.
5.7. Осы баптың 1-бөлігінде көрсетілген жеке деректердің арнайы санаттарының ішінен таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеу. Жеке деректер туралы заңның 10-бабында көзделген тыйымдар мен шарттар болған жағдайда рұқсат етіледі. Жеке деректер туралы заңның 10.1.
5.8. Пайдаланушының таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі оның жеке деректерін өңдеуге берілген басқа келісімдерден бөлек беріледі. Бұл ретте көзделген шарттар, атап айтқанда, 1-бап. Жеке деректер туралы заңның 10.1. Мұндай келісімнің мазмұнына қойылатын талаптарды дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілейді.
5.8.1 Таратуға рұқсат етілген жеке деректерді өңдеуге келісім беру, Пайдаланушы Операторды тікелей қамтамасыз етеді.
5.8.2 Оператор Пайдаланушының көрсетілген келісімін алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өңдеу шарттары, тыйымдардың бар екендігі туралы ақпаратты жариялауға міндетті. таратуға рұқсат етілген тұлғалардың шектеусіз санының жеке деректерді өңдеу шарттары.< /div>

5.8.3 Дербес деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді беру (тарату, қамтамасыз ету, қолжетімділік) дербес деректер субъектісінің өтініші бойынша кез келген уақытта тоқтатылуы тиіс. Бұл талап жеке деректер субъектісінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), байланыс ақпараты (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы немесе пошталық мекенжайы), сондай-ақ дербес деректердің тізбесі, өңдеу тоқтатуға жататын. Осы сұрауда көрсетілген жеке деректерді ол жіберілген Оператор ғана өңдей алады.
5.8.4 Таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісім Оператор жеке деректерді өңдеуге қатысты осы Саясаттың 5.8.3-тармағында көрсетілген сұрауды алған сәттен бастап тоқтатылады.
6. Дербес деректерді өңдеу принциптері
6.1. Жеке деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.
6.2. Жеке деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Жеке деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін жеке деректерді өңдеуге жол берілмейді.
6.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректері бар дерекқорларды біріктіруге жол берілмейді.
6.4. Өңдеу мақсаттарына сәйкес келетін жеке деректер ғана өңдеуге жатады.
6.5. Өңделген дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің белгіленген мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделген дербес деректердің оларды өңдеудің белгіленген мақсаттарына қатысты артық болуына жол берілмейді.
6.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дұрыстығы, олардың жеткіліктілігі, қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты сәйкестігі қамтамасыз етіледі. Оператор қажетті шараларды қабылдайды және/немесе олардың толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау үшін қабылдануын қамтамасыз етеді.
6.7. Дербес деректерді сақтау, егер жеке деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаттарында талап етілетін мерзімнен аспайтын дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда жүзеге асырылады. жеке деректер субъектісі тарап, бенефициар немесе кепілгер болып табылады. Өңделген жеке деректер, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына жеткенде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады немесе иесіздендіріледі.
7. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары
7.1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу мақсаты:
– электрондық хаттарды жіберу арқылы пайдаланушыны хабардар ету;
– азаматтық-құқықтық шарттарды жасау, орындау және бұзу;
– қолданушыға https веб-сайтында қамтылған қызметтерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді қамтамасыз ету : //pin-up-games-c.kz.
7.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан [email protected] «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарландырулардан бас тарту» деп белгіленген.
7.3. Интернет-статистикалық қызметтерді пайдалана отырып жиналған Пайдаланушылардың жеке емес деректері Пайдаланушылардың сайттағы әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайттың және оның мазмұнының сапасын жақсарту үшін пайдаланылады.
8. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері
8.1. Оператордың дербес деректерді өңдеуінің заңды негіздері мыналар болып табылады:
– оператор мен жеке деректер субъектісі арасында жасалған шарттар;
– федералды заңдар, жеке деректерді қорғау саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілер;
– Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеуге, таратуға рұқсат етілген жеке деректерді өңдеуге келісімі.
8.2. Оператор Пайдаланушының жеке деректерін пайдаланушы https:/ сайтында орналасқан арнайы пішіндер арқылы дербес толтырған және/немесе жіберген жағдайда ғана өңдейді. /pin-up- games-com.kz немесе Операторға электрондық пошта арқылы жіберіледі. Тиісті пішіндерді толтыру және/немесе олардың жеке деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатпен келіседі.
8.3. Пайдаланушының шолғыш параметрлерінде рұқсат етілсе (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған) Оператор Пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді.
8.4. Дербес деректер субъектісі өзінің жеке деректерін беру туралы шешімді дербес қабылдайды және өз еркімен және өз мүддесі үшін ерікті түрде келісім береді.
9. Дербес деректерді өңдеу шарттары
9.1. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісінің оның жеке деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.
9.2. Дербес деректерді өңдеу Ресей Федерациясының халықаралық шартында немесе заңнамасында көзделген мақсаттарға жету үшін, операторға Ресей Федерациясының заңнамасымен жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттемелерді орындау үшін қажет.

9.3. Жеке деректерді өңдеу Ресей Федерациясының атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес орындалуға жататын сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, басқа органның немесе лауазымды тұлғаның актісін орындау үшін қажет.
9.4. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісі тарап немесе бенефициар немесе кепілгер болып табылатын келісімді орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт жасасу үшін қажет. жеке деректер субъектісі бенефициар немесе кепілгер болады.
9.5. Дербес деректерді өңдеу оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру үшін немесе дербес деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтары бұзылмаған жағдайда әлеуметтік маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.
9.6. Дербес деректерді өңдеу жүзеге асырылады, жеке деректер субъектісі немесе оның сұрауы бойынша (бұдан әрі – жалпыға қолжетімді дербес деректер) тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу жүзеге асырылады.
9.7. Федералдық заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде ашылуына жататын жеке деректерді өңдеу.
10. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа түрлерінің тәртібі
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толық орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

10.1. Оператор жеке деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және рұқсат етілмеген тұлғалардың жеке деректеріне қол жеткізуді болдырмау үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.
10.2. Қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда немесе дербес деректер субъектісі Операторға міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісімін берген жағдайда, Пайдаланушының жеке деректері ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді. азаматтық-құқықтық шарт бойынша.< /div>

10.3. Жеке деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оларды Оператордың электрондық пошта мекенжайы ақпараты бойынша Операторға хабарлама жіберу арқылы дербес жаңарта алады. @pin-up-games- com.kz «Жеке деректерді жаңарту» деп белгіледі.
10.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада басқа мерзім көзделмесе, дербес деректерді жинау мақсаттарына қол жеткізумен анықталады.
Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға электрондық пошта мекенжайы бойынша Операторға хабарлама жіберу арқылы жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып ала алады. info@pin-up-games- com.kz «Жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» деп белгіленген.
10.5. Үшінші тарап қызметтері, соның ішінде төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа қызмет жеткізушілері жинайтын барлық ақпаратты осы тұлғалар (Операторлар) өздерінің Пайдаланушы келісіміне және Құпиялық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және/немесе Пайдаланушы көрсетілген құжаттармен уақтылы дербес танысуға міндетті. Оператор үшінші тұлғалардың, соның ішінде осы тармақта көрсетілген қызмет жеткізушілерінің әрекеттері үшін жауапты емес.
10.6. Дербес деректер субъектісінің таратуға рұқсат етілген дербес деректерді беруге (қол жеткізуді қоспағанда), сондай-ақ өңдеу немесе өңдеу шарттарына (қолжетімділікті алуды қоспағанда) белгілеген тыйымдары дербес деректерді өңдеу жағдайларында қолданылмайды. РФ заңымен анықталған мемлекеттік, қоғамдық және басқа да қоғамдық мүдделерде.
10.7. Дербес деректерді өңдеу кезінде оператор жеке деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.
10.8. Оператор жеке деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаттарында талап етілетін мерзімнен артық емес, дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда сақтайды, егер субъект келісімде. жеке деректердің тарапы, бенефициары немесе кепілгері болып табылады.
10.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтатудың шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, дербес деректер субъектісінің келісімінің мерзімінің аяқталуы немесе дербес деректер субъектісінің келісімін қайтарып алуы, сондай-ақ жеке деректер субъектісінің келісімін қайтарып алуы болуы мүмкін. жеке деректерді заңсыз өңдеу.
11. Алынған дербес деректермен Оператор орындайтын әрекеттер тізімі
11.1. Оператор жеке деректерді жинайды, жазады, жүйелейді, жинақтайды, сақтайды, нақтылайды (жаңартады, өзгертеді), үзінді, пайдаланады, тасымалдайды (таратады, қамтамасыз етеді, қол жеткізеді), иеліктен айырады, блоктайды, жояды және жояды

.

11.2. Оператор алынған ақпаратты ақпараттық-телекоммуникациялық желілер арқылы немесе онсыз алу және/немесе беру арқылы дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.
12. Жеке деректерді трансшекаралық тасымалдау
12.1. Дербес деректерді трансшекаралық беру басталғанға дейін оператор аумағына дербес деректерді беру жоспарланған шет мемлекет дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
12.2. Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келмейтін жеке деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге және/немесе жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын келісімді ресімдеу.
13. Құпиялық саясаты
Оператор және жеке деректерге рұқсат алған басқа адамдар, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз жеке деректерді үшінші тұлғаларға жарияламауға және таратпауға міндетті. .
14. Қорытынды ережелер
14.1. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өңдеуге қатысты қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемелерді Операторға info@pin-up- электрондық поштасы арқылы хабарласу арқылы ала алады. games-com .kz.
14.2. Бұл құжат Оператордың жеке деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетеді. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылмайынша шексіз әрекет етеді.
14.3. Саясаттың ағымдағы нұсқасы Интернетте https://pin-up-games-c.kz сайтында еркін қол жетімді. / құпиялылық/.